menusearch
farhangnegar.ir

آموزش مجازی فرصتی که نباید به تهدید تبدیل شود / اینترنت، عدم آشنایی با آموزش مجازی و تجهیزات سه مشکل عمده آموزش مجازی

جستجو
پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ | ۸:۸:۲۰
۱۳۹۹/۷/۲۰ یکشنبه
(0)
(0)
آموزش مجازی فرصتی که نباید به تهدید تبدیل شود / اینترنت، عدم آشنایی با آموزش مجازی و تجهیزات سه مشکل عمده آموزش مجازی
آموزش مجازی فرصتی که نباید به تهدید تبدیل شود / اینترنت، عدم آشنایی با آموزش مجازی و تجهیزات سه مشکل عمده آموزش مجازی

آموزشهای مجازی یا همان غیرحضوری و آنلاین این روزها بهصورت ناخواسته و اجباری بیش از 90 درصد آموزشهای کشور را در برمیگیرد.
دانش آموزان، دانشجویان، مراکز علمی و فرهنگی خصوصی و دولتی همه و همه چارهای جز بهرهمندی از این فضا برای آموزش ندارند.
درواقع باید گفت اگر فضای مجازی نبود باید همه مدارس و دانشگاهها تعطیل میشد و عملاً تحصیل و علم نه در ایران بلکه در کل دنیا به خاطر شیوع این ویروس تعطیل میشد که نشاندهنده اهمیت فضای مجازی در توسعه، پیشرفت و آبادانی کشورها است.
البته فضای مجازی در خریدها، سفارش محصولات، انجام امور بانکی و .... هم به داد مردم رسیده و صرفهجوییهای زیادی را نیز برای مردم داشته است.
در این میان عدم آشنایی مردم و به عبارت بهتر عدم داشتن سواد رسانهای و مجازی موجب شده است که استفاده از این ابزار مشکلاتی را برای کاربران داشته باشد.
بههرحال بسیاری از کارشناسان بر ای باورند که کرونا یک فرصتی را ایجاد کرده است تا دولت هم درزمینهٔ توسعه زیرساختهای آموزش مجازی و برطرف مشکلات دیگر این حوزه اقدامات اساسی را انجام دهد اما در خصوص مزایا و مشکلات آموزش مجازی نظرات مختلفی وجود دارد.

مدیرکل آموزشوپرورش قم: این نوع آموزش برای دانشآموزان خستگیآور است
حمیدرضا شیخالاسلام مدیرکل آموزشوپرورش قم در گفتگو با خبرنگار ما به تهدیدات آموزش مجازی برای دانشآموزان اشاره کرد و بیان داشت: برخی از والدین و دانشآموزان وسایل و تجهیزات موردنیاز برای آموزش در فضای مجازی ازجمله موبایل و تبلت را ندارند و با توجه به وضعیت اقتصادی موجود امکان تهیه آن را نیز نداشتند که این خود یکی از مشکلات است.
شیخالاسلام افزود: طرحی برای این موضوع از سوی دولت در دست ارائه است که کمکهایی به این دانشآموزان برای تهیه امکانات و تجهیزات صورت بگیرد.
مدیرکل آموزشوپرورش قم اظهار داشت: برای خانواده دانشآموزانی که در مقطع ابتدایی تحصیل میکردند شرایط بسیار سخت است چراکه آستانه تحمل خانوادهها کم شده است خود دانشآموزان نیز میخواهند به مدارس بازگردند، مسئله کرونا باعث شد مردم جایگاه آموزشوپرورش را بیش از گذشته بشناسند.
وی ابراز داشت: این نوع آموزش برای دانشآموزان خستگیآور است و دلزدگی ایجاد میکند ایجاد تنبلی در بین دانشآموزان یکی از مشکلات آموزش از طریق فضای مجازی است امروز یک تغییر در سبک زندگی به وجود آمده و عدم تحرک باعث چاقی دانشآموزان شده است.
شیخالاسلام به مزیتهای این نوع آموزش نیز اشاره کرد و تأکید کرد: کم شدن هزینهها، صرفهجویی در وقت، افزایش سرعت ازجمله فرصتهای فضای مجازی است.

استاد دانشگاه: یکی از بزرگترین مشکلات آموزشهای آنلاین اینترنت است

دکتر عباس مفیدی استاد دانشگاه نیز در این باره اظهار داشت: یکی از بزرگترین مشکلات، چالشها و معایب آموزشهای آنلاین در درجه اول، اینترنت است. نبود یک اینترنت مناسب و کارآمد، استفاده از بسیاری برنامهها و نرمافزارها را یا غیر ممکن کرده یا کیفیت استفاده را کاهش داده است. این امر بهصورت کاملاً مشخص و با فاصله از معایب دیگر بایستی پیگیری شود و اگر وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم میخواهند درزمینهٔ آموزشهای آنلاین و مجازی کار کنند، ابتدا باید بستر اینترنت را به حد قابل قبول برسانند تا همه به نحو مطلوبی از آن بهره ببرند.
وی ادامه داد: عدم آشنایی دانشجویان با برنامهها و نرمافزارهای آموزش مجازی یکی دیگر از مشکلات است. بعضی از این برنامهها پیچیدگیهایی را دارند و نیز برنامههای دیگری را در کامپیوترها لازم دارند و عملاً سطح تکنیکی و فنی خاصی را شاید طلب کند که خود در شرایط بحران حاضر چالشی بوده که حتی باعث شد بعضی از کلاسها بهصورت آنلاین برگزار نشود و اساتید بهصورت آفلاین کلاسهای خود را پیگیری کنند.

فضای مناسب برای آموزش مجازی در بعضی خانوادهها وجود ندارد
وی در خصوص عدم امکان تهیه تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای آموزشهای آنلاین عنوان میکند: کامپیوتر، لپتاپ، گوشی هوشمند و هدفون ازجمله مواردی است که دانشجو باید حداقل برای حاضر شدن در کلاس داشته باشد. متأسفانه در شرایط کنونی حتی در دانشگاههای بزرگتر هم بسیاری از دانشجویان این امکانات را در منزل و بهصورت شخصی ندارند. نبود فضای مناسب برای آموزش مجازی در بسیاری از خانوادهها وجود دارد؛ خصوصاً خانوادههایی که سطح درآمدی متوسط رو به پایین دارند و تعداد افراد خانواده زیاد است. همین موضوع شرکت در کلاسها را با چالش روبرو خواهد کرد.
رئیس دانشگاه قم: با توجه به شرایط کرونا دانشگاههای نسل پنجم نیز تعریف شدند
حجتالاسلاموالمسلمین عسگر دیرباز رئیس دانشگاه قم نیز در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: در آموزش مجازی ممکن است مشکلاتی برای اساتید وجود داشته باشد و این مسئله باعث فاصله زیاد آموزش حضوری و مجازی باشد.
دیرباز ادامه داد: میتوان گفت با توجه به شرایط کرونا دانشگاههای نسل پنجم نیز تعریف شدند که همان دانشگاههای آموزش از طریق فضای مجازی است البته بعد از اتمام کرونا پژوهشهای عمیق در دانشگاهها میتواند از طریق فضای مجازی شروع شود پژوهشهای مجازی که دانشجویان میتوانند با کنترل اساتید انجام دهند.

مدیر عامل ایتا: آموزش مجازی یک سبک جدید از آموزش است

محسن غفاری مدیر عامل ایتا نیز در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: شیوع بیماری کرونا شرایطی را به وجود آورد که همه مراکز علمی و آموزشی به سمت آموزش مجازی و غیرحضوری پیش بروند و درواقع در شرایط فعلی چارهای جز این نداشتند.
وی ادامه داد: آموزش در فضای مجازی از گذشته وجود داشته اما با ظهور ویروس کرونا سرعت پیداکرده است این سرعت میتواند هم تهدید و هم فرصت در آموزش باشد و درواقع به برنامهریزی ما بستگی دارد.
غفاری با بیان اینکه آموزش مجازی یک سبک جدید از آموزش است، ابراز داشت: متأسفانه برخی از معلمان در ابتدای کار تصور میکردند که آموزش مجازی همان نوع آموزش در کلاس است که دانشآموزان باید فرم مدرسه پوشیده و در کلاس مجازی حاضر شوند که این نوع نگاه نازلترین فهم از آموزش مجازی است.
وی ادامه داد: در بحث آموزش مجازی نیاز زیادی به آموزش داریم حتی برای زمانی که بیماری کرونا ریشهکن شد نیز بتوانیم از این روش استفاده کرده و شکل جدید آموزش را یک پله بالاتر ببریم.
مدیرعامل پیامرسان ایتا خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین فواید آموزش مجازی در دسترس بودن آن است بهطوریکه میتوان در مسافرت، محل کار، منزل و.. در کلاس حاضر شد و درواقع محدودیت مکانی برداشته میشود.
غفاری به تهدیدات این نوع آموزش نیز اشاره کرد و بیان داشت: کاهش انگیزش تحصیلی یکی از مهمترین تهدیدات آموزش فضای مجازی است همچنین دور شدن از آموزش و کار گروهی نیز میتواند یک تهدید باشد همچنین برخی از دروس استاد محور است و به همین خاطر باعث کاهش فهم استاد از فهم دانشجو میگردد و فهم و استاد از فهم دانشآموز کم میشود که یک تهدید اساسی است.

دبیر انجمن سواد رسانهای استان قم: باید سواد استفاده از فضای مجازی ارتقا یابد
دکتر مرتضی اسماعیلی طبا دبیر انجمن سواد رسانهای استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار ما راهاندازی سامانههای آنلاین و غیرحضوری و آموزش الکترونیک را دو فایده بیماری کرونا برشمرد و ابراز داشت: این بیماری موجب شد که دولت بر روی زیرساختهای دولت الکترونیک سرمایهگذاری بیشتری کند و درواقع حساب جداگانهای باز کند چراکه در این ایام این فضای مجازی و آنلاین است که مشکلها را برطرف میکند.
دبیر انجمن سواد رسانهای استان قم ادامه داد: همانطور که برای زندگی با کرونا پروتکل نوشته شد باید برای استفاده از فضای مجازی هم پروتکل نوشته شود چراکه ما نمیتوانیم جلوی همه این کانالها و فضای مجازی را بگیریم.
وی ادامه داد: باید سواد استفاده از فضای مجازی ارتقا یابد و در این زمینه تاکنون کوتاهیهای بسیاری صورت گرفته است که باید جبران شود.
اسماعیلی طبا ادامه داد: ۷۰ میلیون کاربر اینترنت در ایران فعالیت میکنند و کاربران بسیاری در تلگرام و دیگر شبکههای اجتماعی فعال هستند و دوسوم پهنای باند اینترنت کشور در اختیار این موارد است. امروز هر چیزی که نیاز مخاطبان را برآورده کند، مخاطبان به آن سمت میروند.
وی ساماندهی فضای مجازی را مهم برشمرد و افزود: فضای مجازی سه نیاز آموزشی، اطلاعرسانی و سرگرمی مخاطبان را برآورده میکند اما درعینحال باید روشهای استفادهای مطلوب از آنها را نیز یاد گرفت.
درواقع باید گفت آموزش مجازی فرصتی است که نباید تبدیل به تهدید شود.

انتهای پیام/